• slidebg1
    Годишно счетоводно приключване
  • slidebg1
    Годишно счетоводно приключване
  • slidebg1
    Годишно счетоводно приключване

Услуги

Статистически форми

изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици; извършване разплащанията в обслужващата банка и получав......

Виж повече

Ведомости за заплати

изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици; извършване разплащанията в обслужващата банка и получав......

Виж повече

Изготвяне фактури към клиенти

обслужване от компетентни счетоводители опазване фирмената и търговската тайна строга дискретност изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт. и......

Виж повече

Годишен финансов отчет

изготвяне ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки и данъци; изготвяне декларации № 1 към НАП на хартиен или електронен носител; изготвяне ДДС декларации (по желание на клиента и......

Виж повече

Годишно счетоводно приключване

текущо счетоводно отчитане; изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици; извършване разплащанията ......

Виж повече

Tекущо счетоводно отчитане

изготвяне фактури към клиенти; текущо следене на разплащанията с доставчици и клиенти, изготвянето на платежните нареждания към доставчици; извършване разплащанията в обслужващата банка и получав......

Виж повече