Изготвяне фактури към клиенти

  • обслужване от компетентни счетоводители
  • опазване фирмената и търговската тайна
  • строга дискретност
  • изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт.
  • изготвяне на годишен финансов отчет