Цени

Счетоводни услуги:

Цените зависят от това върху какъв вид обслужване сте се спрели.

Абонаментно:

В зависимост от това, какво ще включва абонаментното обслужване и от обема на документооборота.

Еднократно – на избран от клиента период:

  • В този случай заплащането се извършва на брой обработени документи – по 1.50 лв./док. и еднократна такса от 3 минимални работни заплати за годишно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет.

Консултации:

30лв. за 1 час и по 15лв. на всеки следващ започнат час.